Privacy Policy

VAKO Drankenopleidngen Privacy statement

VAKO drankenopleiding gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of door aanmelden bij VAKO drankenopleidingen gaat u akkoord met dit privacy statement.

Ook gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door VAKO drankenopleidingen als deze bestemd zijn voor cursusdoeleinden en/of het verstrekken van informatie van het Veiligheidsinstituut. Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden met exameninstituten of certificering bedrijven. Hiervoor zijn onderlinge verwerking overeenkomsten vastgelegd conform de AVG.

Welke gegevens kunnen door VAKO Drankenopleidingen worden bewaard:

Voornaam, achternaam
Zakelijk adres en/of privéadres
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Emailadres

U heeft als privépersoon altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen.
Persoonsgegeven worden nimmer beschikbaar gesteld aan derden.

U kunt onze website anoniem raadplegen. VAKO Drankenopleidingen is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. VAKO Drankenopleidingen zal de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. (Conform AVG)

Nimmer zullen deze gegevens voor enig ander doeleinde gebruikt worden en/of aan derden worden verstrekt. Als u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het IP-nummer, besturingssysteem en de Internet browser van uw computer. Ook kan de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op VAKO Drankenopleidingen kwam en de eventueel daarbij gebruikte zoekwoorden worden verzameld, mits u via een hyperlink naar VAKO Drankenopleidingen werd geleid.

Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover VAKO Drankenopleidingen dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. VAKO Drankenopleidingen houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt.

De tekst van dit Privacy statement kan door VAKO Drankenopleidingen worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Hebt u vragen of is iets u niet duidelijk, neemt u dan contact met ons op.