VAKO OPLEIDINGSREGLEMENT

Artikel 1. Inschrijving

Inschrijving op een opleiding geschiedt door middel van een online aanmeldingformulier op onze website www.vako-opleiding.nl, dan wel schriftellik of telefonisch. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste opleidingsdag indien de totale betaling van het opleidingsgeld is ontvangen.

Artikel 2. Cursusgeld

De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele opleidingsgeld. Het opleidingsgeld voor de mondelinge opleiding is inclusief de te proeven wijnen, gedistilleerde dranken of bieren. De lesmap wordt uiterlijk op de eerste lesavond door de docent aan de cursist uitgereikt.

Artikel 3. Annulering door de Stichting Dranken Examens Nederland (SDEN) – VAKO

De SDEN -VAKO behoud het recht, indien het aantal inschrijvingen voor een opleidingsplaats daartoe aanleiding geeft, de opleiding te annuleren. In overleg met de ingeschreven cursisten zal gekeken worden of de cursisten naar een andere startdatum verwezen kunnen worden.

De SDEN -VAKO behoud het recht in geval van overmacht de opleidingsdata, opleidingslocatie of docent te wijzigen. De cursisten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien door overmacht een opleiding door de SDEN -VAKO moet worden afgebroken dan zal het opleidingsgeld van de resterende opleidingsdelen worden terugbetaald met aftrek van het ontvangen lesmateriaal. Het opleidingsmateriaal vertegenwoordigt een waarde van € 59,50 per cursusmap.

Artikel 4. Annulering door cursist

a. Voor annulering, na inschrijving, tot drie weken voor aanvang van de opleiding wordt € 30 administratiekosten in rekening gebracht.

b. Bij annulering na start van de opleiding (zonder dat de cursist een les gevolgd heeft) wordt 50% van de opleidingskosten plus de kosten van eventueel ontvangen lesmaterialen in rekening gebracht. Nadat een cursist met de opleiding is begonnen (een les heeft gevolgd) is restitutie van cursusgeld niet mogelijk.

c. Indien een cursist wegens ziekte, ongeval of andere dringende (aantoonbare) reden zich voor een deel van de opleiding afmeldt dan wordt de mogelijkheid geboden om het gemiste deel van de opleiding tijdens de eerstvolgende aangeboden opleiding in te halen.

d. In geval van overlijden wordt het opleidingsgeld na aftrek van de reeds gevolgde opleidingsdelen, opleidingsmateriaal
t.w.v. wijnmap € 49,50, gedistilleerd en biermap € 49,50, € 10 verzendkosten en € 30 administratie kosten terugbetaald.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De SDEN – VAKO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van cursisten. De SDEN -VAKO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aangerichte schade tijdens de opleiding aan andermans eigendommen.

Artikel 6. Alcoholgebruik

De opleider zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De dranken en wijnen die geschonken worden tijdens de opleiding zijn bedoeld als proefwijnen, –dranken en hoeven in die dusdanige niet in grote hoeveelheden te worden doorgeslikt. De SDEN – VAKO aanvaardt geen schade voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de opleiding. De cursist zelf is verantwoordelijk om verantwoord met alcoholgebruik om te gaan, met name waar het de verkeersveiligheid en/of medicijngebruik betreft.

Artikel 7. Auteursrechten

Het opleidingsmateriaal is na betaling uw eigendom. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven echter te allen tijde bij de Stichting Dranken Educatie Nederland – VAKO en daarom mag er niets uit de opleidingsmappen worden overgenomen of aan derde worden verstrekt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Stichting Dranken Educatie Nederland – VAKO.

Artikel 8. Examen informatie

Inschrijven voor een examen is te allen tijde mogelijk via onze website www.vako-opleiding.nl. Inschrijving voor een examen is mogelijk tot 6 weken voor de examendatum. Het is de verantwoording van de cursist zich tijdig voor het examen in te schrijven en de daarbij behorende examenkosten op tijd te voldoen.

Artikel 9. Aanvaarden studie bepalingen

De studie bepalingen zijn openbaar en staan vermeld op onze website www.vako-opleiding.nl. Door het betalen van het opleidings- en/of examengeld accepteert de cursist deze studie bepalingen.