INSCHRIJFINFORMATIE

Vako Opleidingen

Inschrijving voor een opleiding geschiedt door middel van een online aanmeldingsformulier op onze website www.vako-opleiding.nl, dan wel schriftelijk of telefonisch. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u de factuur en het lesschema. De opleidingsmap wordt op de eerste bijeenkomst aan u uitgereikt. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste opleidingsdag toegelaten indien de totale betaling van het opleidingsgeld is ontvangen.

Let op: Het opleidingsgeld is exclusief de lesmap. U dient de gewenste lesmappen apart aan te klikken op het inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING OF EXAMEN

Dhr. of Mevr. of niet vermelden

aanvraagformulier voor

1 + 5 =